Spory nevhodné na mediáciu.

  • spojené so závislosťou na návykových a omamných látkach a niektorý z účastníkov je intoxikovaný,
  • niekto z účastníkov mediácie nie je spôsobilý na právne úkony,
  • jedna zo strán nechce poskytnúť všetky nevyhnutné informácie,
  • v rozpore so svetonázorom klientov, alebo mediátora,
  • výsledkom dlhodobých hlbokých emocionálnych vzťahových kríz, ktoré sú skôr parketou psychoterapeuta,
  • spojené so zjavnou nerovnosťou oboch strán (finančná, pozičná),
  • pri rodinnej mediácií, kde evidentne jeden z partnerov zažíva pred druhým strach,
  • ak sa spor spája s násilím, alebo došlo k inému závažnému trestnému činu.