Skôr ako vstúpite do súdnej siene….

predtým ako hodláte vstúpiť do súdnej siene, či sa ešte len rozhodujete o podaní žaloby, alebo ak ste už žalobu podali, oboznámte sa s novým a moderným spôsobom mimosúdneho riešenia sporov – s mediáciou.

Mediácia predstavuje spôsob riešenia sporu, kde mediátor ako nezaujatá a nezávislá osoba pomáha zúčastneným stranám identifikovať ich spoločné záujmy a nabáda ich, aby hľadali spoločné a praktické riešenia. Úlohou mediátora je pomôcť vyjednať stranám také riešenia, ktoré vzájomne uspokojujú zúčastnené strany.

Porovnajte si mediáciu so súdnym sporom:
Mediácia
Súdny spor
Dĺžka trvania
dni – týždne
mesiace – roky
Diskrétnosť
diskrétnosť a mlčanlivosť
voľný prístup verejnosti
Náklady
iba mediátor
súdne poplatky + advokáti
Spokojnosť
všetci sú víťazi
jeden odíde porazený
Pružnosť
na termínoch sa dohodnú všetci
termíny určuje súd