Prečo práve mediácia?

  • Lebo je cenovo výhodná. Keď si zoberieme súdny spor u nás do 3.000 eur, budú celkové náklady bez odvolacieho poplatku predstavovať 16-24 % celkových nákladov účastníka. Pri mediácií sporu rovnakého majetkového predmetu sú náklady na mediáciu vo výške 8 %.
  • Lebo je rýchla. Konflikty prostredníctvom mediácie možno riešiť takmer okamžite bez čakania na stanovenie termínu, objektívne zavinených prieťahov a pod., bez dodržiavania procesných povinností a pevného rokovacieho poriadku.
  • Lebo je dôverná. Informácie získané v priebehu mediácie zostávajú dôverné a nemožno ich, ak sa účastníci nedohodnú inak, zverejniť. Táto skutočnosť je zakotvená aj v § 5 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii.
  • Lebo jej účastníci sú rovnoprávni. Mediačné konanie slúži k posilneniu osoby, ktorá má vo vzájomných vzťahoch nižšie postavenie. Úlohou mediátora je udržiavať túto rovnoprávnu vyváženosť počas celého mediačného procesu s vyvrcholením v mediačnej dohode.
  • Lebo je dobrovoľná. Je to jedna z kľúčových podmienok mediácie, ktorá sprevádza celý proces od začatia až po podpísanie mediačnej dohody. Obe strany tým zároveň preberajú spoluzodpovednosť za výsledok konania.
  • Je orientovaná do budúcnosti. Minulosť v mediačnom konaní znamená len zorientovanie sa v tom, čo nefungovalo, resp. čo spôsobilo konflikt. Umením mediátora je opustiť problémové schémy z minulosti a zamerať sa len na budúce riešenia.